Oferta

Zajęcia dodatkowe

Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze

Bardzo lubiane przez dzieci, wprowadzają element niespodzianki, zaskoczenia, a także planowania i weryfikowania wstępnych założeń. Zawsze przeprowadzane pod okiem pedagogów, często w ogrodzie i na placu zabaw. Czasami z pogranicza chemii, np. rozpuszczanie w wodzie substancji typu: sól, cukier, piasek, a czasem z pogranicza fizyki, np. zabawy z obserwacją przyciągania magnezu, wzajemnego oddziaływania na siebie przedmiotów itp.

Przedszkole Poranna Chmurka w Mierzynie

Zajęcia artystyczne

Codziennie odbywają się zajęcia z piosenką i zajęcia plastyczne. Są one zawsze związane z aktualnie omawianym tematem i w oparciu o dzieła literatury dziecięcej. Zajęcia te rozwijają kreatywność dzieci, poczucie estetyki, usprawniają motorykę małą. Mają również na celu wprowadzanie dzieci w dobry nastrój, niwelowanie negatywnych emocji i budowanie właściwej samooceny.

Zajęcia artystyczne w przedszkolu

Sensoplastyka

To zajęcia rozwijające kreatywność, twórcze myślenie, doskonalące motorykę ręki, wrażliwość, poczucie estetyki. Sensoplastyka – słodka, gorzka, kwaśna, słona itp. Na zajęciach tworzywem są produkty ekologiczne, spożywcze typu: mąka, sól, woda. Stymulujemy wszystkie zmysły, motorykę małą i dużą, nawiązujemy relacje społeczne i świetnie się… brudzimy.

Sensoplastyka w przedszkolu

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka ogólnorozwojowa z korektą wad postawy i profilaktyką otyłości. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę - fizjoterapeutę.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda ta jest traktowana jako wstęp do nauki czytania i pisania. Koryguje zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, motoryki, zaburzenia integracji sensorycznej oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, wpływa na rozwój pozaintelektualny dziecka, np. pobudza motywację i twórczość, pomaga dzieciom leworęcznym usprawnić zdolności manualne i ułatwia proces pisania poprzez wytworzenie nawyku rysowania znaków graficznych od strony lewej ku prawej i kreślenia linii we właściwym kierunku.

Zajęcia Metodą Dobrego Startu w przedszkolu

Zajęcia logiczno-arytmetyczne "Matematyka wokół nas"

Zajęcia te polegają na wykorzystaniu najbliższego dziecku otoczenia do wprowadzenia w świat liczb, przeliczania, kierunków przestrzennych, figur geometrycznych, dodawania i odejmowania, a także do rozwiązywania zadań tekstowych. Od małego uczymy dzieci, że w życiu są trudności intelektualne, które trzeba pokonywać, tak jak stopnie na drabince.

Zajęcia logiczno-arytmetyczne w przedszkolu

Zajęcia muzyczno-ruchowe oparte na pedagogice zabawy

Podstawową formą zajęć przedszkolaka jest aktywna zabawa. Aktywna, w odróżnieniu od biernej rozrywki, tj. obserwacji zabawy za pośrednictwem, np. telewizji. Pedagogika zabawy zawitała do Polski z Austrii w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku. Ukierunkowana jest na ułatwianie kontaktów pomiędzy poszczególnymi członkami, wszechstronny rozwój dziecka w określonej grupie. Zastosowanie pedagogiki zabawy w przedszkolu kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za siebie i za grupę, a przy tym jest źródłem wielu pozytywnych emocji, radości, wzmacnia poczucie własnej wartości i kreatywności.

Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu

Wdrażanie do samoobsługi

Staramy się, by dzieci, w miarę swoich możliwości, były jak najbardziej samodzielne. Dążymy do tego, by umiały się ubrać, założyć buty, samodzielnie spożywały posiłki. Wkładamy wiele starań w to, by nauczyły się jak najszybciej samodzielnie korzystać z toalety.

Uczenie samodzielności w przedszkolu

Globalne czytanie metodą Domana

Jest etapem na drodze do płynnego czytania. Pozwala wkroczyć w czytanie o wiele wcześniej niż zakłada program szkolny. Im wcześniej dziecko czyta, tym wcześniej zaczyna samodzielnie zdobywać wiedzę. Bawiąc się w globalne czytanie, uczymy koncentracji uwagi, doskonalimy pamięć, szczególnie wzrokową. Podnosimy też samoocenę – dziecko nazywając wyrazy na planszach jest przekonane, że czyta. Naukę globalnego czytania łączymy z zabawą w czytanie. Metoda Domana bazuje na zdolności małego dziecka do zapamiętywania obrazu graficznego zapisanego wyrazu. Nauka dokonuje się z pominięciem żmudnego literowania.

Wspomaganie nauki płynnego czytania w przedszkolu

Język niemiecki

W piosence i rymowance, tzw. Musical Babies. Metoda ta, stosowana w naszym przedszkolu jest bardzo przyjemna, łączy zabawę z nauką. Jest ona szczególnie ciekawa dla tych, którzy opanowali już zdolność mowy rodzimej. Jej zasada opiera się na łączeniu nauki języka obcego z zajęciami śpiewno-tanecznymi, podczas których dzieci dzięki rymowankom i łatwym piosenkom poznają kolejne słówka i zwroty. Zajęcia rytmiczne pomagają w swobodnym formułowaniu wypowiedzi w obcym języku. Chociaż zajęcia odbywają się w języku niemieckim dopuszczalne jest również używanie języka polskiego, by lepiej wyjaśniać polecenia.

Nauka języka niemieckiego w przedszkolu

Język angielski

W naszym przedszkolu wprowadzamy przedszkolaki w świat języka angielskiego poprzez konteksty sytuacyjne. Jest to metoda naturalna, która pozwala dzieciom słuchać i rozumieć kontekst wypowiedzi, a nie poszczególne słówka. Każda okazja jest dobra, np. posiłki, zabawy, ubieranie się, formy grzecznościowe. Dzieci osłuchują się z językiem i reagują na podstawowe pytania, polecenia, zwroty. Stosowaną u nas metodą jest też metoda Jamesa Ashera. U jej podstaw leży założenie, że powiązanie słownictwa z gestykulacją wpływa na jednoczesne pobudzenie obu półkul mózgowych.

Nauka języka angielskiego w przedszkolu

Zajęcia na basenie Wodne Królestwo

Chlup, chlap - pływanie jest wspaniałą formą aktywności ruchowej, wspaniale działa na integrację zmysłów, koryguje wady postawy, podnosi poziom endorfin. Chętne dzieci mogą tak spędzać czas w Wodnym Królestwie. Są to zajęcia dla chętnych.

Zajęcia na basenie w przedszkolu

Glottodydaktyka

Glottodydaktyka jest to metoda przygotowująca małe dzieci do nauki czytania i pisania. Podstawą do pracy nad glottodydaktyką był dla prof. Bronisława Rocławskiego fakt, że coraz częściej występują wśród uczniów trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu. Coraz więcej dzieci staje się pacjentami poradni dyslektycznych, wśród młodzieży rozprzestrzenia się analfabetyzm funkcjonalny, czyli niezrozumienie czytanych tekstów. Metoda glottodydaktyki pozwala w pełni wykorzystać tendencję dziecka do zabawy i poznawania znaków graficznych.

Glottodydaktyka