Sensoryka

Kiedyś było wspinanie się po drzewach, bieganie boso po trawie, zabawy na podwórku. Czasy się zmieniły i są telefony, komputery, laptopy, a na podwórkach cisza. Właśnie dlatego sensoryka jest coraz bardziej potrzebna.

Dlaczego sensoryka?

Do 7. roku życia wrażenia sensoryczne odbierane wszystkimi zmysłami powinny zostać zintegrowane przez mózg dziecka.

Od prawidłowego przebiegu procesu integracji sensorycznej zależy rozwój bardzo ważnych funkcji poznawczych, jak m.in.: mowa, równowaga, myślenie, pamięć, uwaga, koncentracja.

W przypadku małej ilości dostarczanych bodźców nieaktywne komórki nerwowe zanikają. Szkodliwe jest też przebodźcowanie.

Zajęcia sensoryczne dla dzieci mają na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów – wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy – dzieci poznają otoczenie poprzez wierszowane rymowanki, pląsy, piosenki, skoki na trampolinie, bujanie, huśtanie, turlanie, tory przeszkód, siłowanie, ciągnięcie, chodzenie tyłem, nalewanie i przesypywanie, malowanie za pomocą rąk lub ust, rzeźbienie, wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody, ulicy, miasta, domu itp. Poszczególne działania realizowane są z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi edukacyjnych – chusty animacyjnej, pudełek i butelek sensorycznych, piłek, walców, tunelów, skakanek, bujaków, trampolin itp. Bardzo istotną częścią zabaw pobudzających zmysły są zabawy ruchowe i artystyczne rozwijające kreatywność.

Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, bardzo lubiana przez dzieci, poprawiająca współpracę zmysłów, a nie nauka konkretnych czynności.

To skuteczny sposób, pozwalający zniwelować dysfunkcje w zakresie rozwoju dziecka, np. problemy z nauką, niechęć do aktywności fizycznej, nadpobudliwość, nieprawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także niechęć do niektórych pokarmów czy zapachów.

Dziecko wykonuje ćwiczenia samodzielnie. Tylko wtedy mózg najszybciej, najskuteczniej i najtrwalej uczy się danej czynności.