Terapie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Dla nas każde dziecko jest wyjątkowe i jedyne. Nasz budynek nie ma barier architektonicznych, dlatego Poranna Chmurka jest przyjazna dla dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Zajęcia terapeutyczne – dla dzieci z opiniami WWR i orzeczeniami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej są bezpłatne.

Logopedia

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zindywidualizowany. Oprócz opóźnionego rozwoju mowy, wad wymowy, mogą wystąpić zaburzenia słuchu fonematycznego, zaburzenia analizy i syntezy słuchowej. Dzieci w naszym przedszkolu objęte są indywidualnymi zajęciami logopedycznym, które mają na celu usuwanie wad wymowy, kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń i stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

Logopeda w przedszkolu

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

To zajęcia wspierające mające na celu stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Celem – maksymalne usprawnianie. Zajęcia są indywidualnie dostosowane do każdego dziecka z orzeczeniem PPP i opinią WWR.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu

Rewalidacja

Celem zajęć jest usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone oraz kompensowanie, czyli wyrównywanie i dynamizowanie rozwoju dziecka.

Rewalidacja w przedszkolu

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Zajęcia integracji sensorycznej, terapia SI w przedszkolu

Terapia ręki

To zajęcia zachęcające do czynności wykonywanych palcami i dłońmi. Doskonali kontrolowanie ruchów, chwytanie przedmiotów jedną ręką, manipulowanie przedmiotami, a także skoordynowania obu rąk poprzez m.in. zawiązywanie butów, zapinanie guzików, pisanie, rozwój chwytu czy też lepienie z plasteliny.

Terapia ręki, motoryki małej w przedszkolu

Gimnastyka korekcyjna i fizjoterapia

To zajęcia nastawione na doskonalenie sprawności fizycznej całego ciała poprzez ćwiczenia ruchowe, zabawy sportowe, bieganie, skakanie, wspinanie się, balansowanie, pokonywanie labiryntu jednocześnie dwiema nogami itp.

Terapia motoryki dużej w przedszkolu

Terapia bajką, muzyką

Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego tekstu. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie. Muzyka odpowiednio dobrana wycisza, wprowadza w dobry nastrój, uwrażliwia.

Bajkoterapia i muzykoterapia w przedszkolu

Zajęcia TUS

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to  forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS uczę się budować poprawne relacje z innymi, uczą się zachowań, które są społecznie akceptowalne i co bardzo ważne uczą się odczytywać, rozumieć, wyrażać i nazywać emocje. Wszystko odbywa się w formie zabaw, gier i scenek sytuacyjnych, które pomagają przełamywać błędne schematy działania i wskazują właściwe sposoby reagowania.

TUS - Trening Umiejętności Społecznych w przedszkolu

EEG Biofeedback

To nieinwazyjny trening pracy mózgu, oparty na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Jego zadaniem jest poprawa funkcjonowania dziecka poprzez tworzenie i odtwarzanie połączeń między neuronami. Przynosi efekty pracy m.in. z dziećmi z dysleksją, zaburzeniami uwagi, ze stanami lękowymi, ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera czy ADHD.

EEG Biofeedback w przedszkolu